Corona-update, maandag 25 mei 9.00 uur

Beste ouders, verzorgers,

Op dinsdagavond 19 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de scholen met ingang van 8 juni weer volgens normaal rooster gaan starten. Dit betekent dat de huidige opvangsituatie nog 1 week langer voortduurt. Omdat de kinderen in de week van 2 juni t/m 5 juni nog steeds op wisselende dagen naar school gaan zijn de structurele opvangdagen in deze periode niet van toepassing. Mocht u in genoemde week opvang nodig hebben dan verzoek ik u om dit vóór donderdag 28 mei per mail aan te vragen via: : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wilt u hierbij expliciet vermelden om welke dagen het gaat?

Opgave na 28 mei is niet meer mogelijk. Op maandag 1 juni is de BSO gesloten.

Vanaf 8 juni gaan de scholen en de BSO weer op de normaal open. Dat betekent dat wij u kind(eren) weer op de contractdagen gaan opvangen. De tegemoetkoming van de belastingdienst komt dan te vervallen. Komt uw kind na 8 juni één of meerdere dagen niet naar de BSO dan verzoek ik u om dit op de gebruikelijke wijze kenbaar te maken. Dat kan door het sturen van een mailbericht naar bovenstaand mailadres of een appje naar: 06-15543747.

Met vriendelijke groet,

Floor vd Bosch

Coördinator Kindcentrum Schalkhaar 

vrijdag 17 april 11.00 uur

Beste ouder(s) en verzorger(s),

In opvolging op de mail van 24 maart betreffende de compensatieregeling, de beslissende partijen zijn op dit moment aan het onderzoeken om de compensatie rechtstreeks naar ouders uit te betalen.

Dus waarschijnlijk niet via een formulier of de kinderopvangorganisaties.De compensatie komt alleen nog hoe en wanneer.

Bijgaand enkele links met informatie:

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4401659905

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

As dinsdagavond 19.00 uur 21 april zal er meer duidelijkheid komen over de maatregelingen omtrent de kinderopvang via een persconferentie van het ministerie.

zondag 15 maart 19.30 uur

Zoals vanochtend al aangekondigd, zijn er wederom nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het Corona virus. Vanaf morgen 16 maart zullen alle scholen en organisaties voor kinderopvang gesloten zijn, tot 6 april, behalve voor de kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. 

Hoe gaan wij het dan wel doen?

Voor Spring in 't Veld:

• Uw kind is alleen welkom bij de opvang van Spring in ‘t Veld (de normale dagdelen/uren die u normaal ook afneemt) als u in een vitaal beroep werkt en u geen andere opvang kunt regelen.  (Zie bijgaande lijst van de rijksoverheid) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 • De overige voorwaarden voor opvang blijven hetzelfde zoals vanochtend al met u gedeeld (dus geen kinderen met klachten aan de luchtwegen en/of koorts);

  

Voor de BSO:

• De BSO is alleen geopend voor en na schooltijd voor de kinderen van ouders die in vitale beroepen werken. De scholen maken een plan van opvang voor deze kinderen overdag;

• Brede Schoolactiviteiten gaan niet door;

• De voorwaarden voor opvang blijven hetzelfde zoals vanochtend al met u gedeeld (dus geen kinderen met klachten aan de luchtwegen en/of koorts);

  

Communicatie

Wij sturen updates via de mail en alle informatie staat op onze website, u kunt daar het laatste nieuws volgen.

Vragen en antwoorden over de maatregelingen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Voor  overige dringende vragen kunt u terecht bij Floor: BSO 06-15543747 of Patricia: Spring in 't Veld 06-27507520

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 15 maart 2020 12.00 uur
 
Beste ouders en verzorgers,
 
Landelijk gezien zijn er nieuwe adviezen uitgegaan met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus. We laten ons leiden door de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD.  Mochten de scholen verplicht dicht moeten dan komt er een spoedberaad hoe wij dat gaan doen met de  kinderopvang. Kinderopvangorganisaties mogen/moeten waarschijnlijk wel open blijven.
Wij verzoeken u vriendelijk het nieuws in de gaten te blijven houden.
 
Maatregelen
Op basis van de informatie van dit moment hebben we besloten tot de volgende maatregelen:
 
 
Heeft uw kind klachten rondom de luchtwegen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn) of koorts, dan kan uw kind niet naar opvang en moet u het thuishouden tot de klachten over zijn;

Leidend is het gezond verstand;

Constateren wij klachten bij uw kind rondom de luchtwegen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn) of koorts, dan nemen wij contact met u op en verzoeken wij u uw kind van de opvang op te halen;

Heeft u als ouder zelf dergelijke klachten dan vragen we u niet de opvang binnen te komen;

Met betrekking tot de medewerkers zijn wij eveneens voorzichtig. Wanneer er enige twijfel bestaat over hun gezondheid, laten wij de medewerker thuisblijven;

Brede School activiteiten gaan tot nader bericht door;

Deze zorgvuldigheid kan gevolgen hebben voor de bemensing en vervanging van de groepen. Bij ziekte van een medewerker en er is geen vervanging, kan het zijn dat wij afwijken van het kind ratio.

Dit mag volgens de GGD, zij zijn wat coulanter op dit moment. Echter ook hier zitten regels aan vast. Het mag maar met een bepaald aantal afwijken en de groepsruimte moet ernaar zijn. 

Verder staat  voorop het belang van het kind. De (emotionele) veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen mag niet in het geding zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip;

Door de landelijke maatregelen kan het zijn dat ook pedagogisch medewerkers thuis moeten blijven. Helaas zijn er niet voldoende invallers. Het kan dus voorkomen dat wij uw kind niet kunnen ontvangen. Dit is een vervelende situatie waar wij helaas niets aan kunnen doen. Van dag tot dag zullen we kijken of wij open kunnen blijven en zullen wij u per mail en/of via de website berichten.

Brengt u uw kinderen naar de opvang, dan verzoeken wij u uw kind zoveel mogelijk bij de ingang af te zetten en anders uw bezoek in de school/opvang zo kort mogelijk te houden.

 

Hygiëne

Verder vragen we u om thuis aandacht te blijven schenken aan het handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Ook onze medewerkers blijven hier alert op: handen regelmatig met zeep wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen geven. Zo maken we het risico op verspreiding zo klein mogelijk.

Communicatie

Wij bekijken in het licht van alle Corona-ontwikkelingen keer op keer of extra maatregelen nodig zijn om een veilige en gezonde opvang- en werkomgeving te bieden. 

Waar nodig wordt u hierover geïnformeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met de coordinator: Floor: bso en Patricia: Spring in 't Veld.

Met vriendelijke groet,

Floor vd Bosch  06-15543747

 

Patricia Veltman 06-27507520

Coördinatoren Kindcentrum